2138acom太阳集团官网导航_www.20057.com_澳门太阳集团2007am
13535282033
2138acom太阳集团官网导航
太阳成城网址
您的当前位置:网站首页 » 产物展现 » 丝印印花系列 » 印丝

2138acom太阳集团官网导航
印丝
发布者:admin. 公布日期:2017-10-13
太阳成城网址

Pu1

色彩分类

35A-90A

Pu2

浅黄

85A-90A

Pu3


35A-90A

Pu4

绿

65A-85A

Pu5


75A-80A

Pu6


50A-85A

Pu7


65A-90A

Pu8

浅褐色

65A-90A

规格尺寸长度厚度

50X9X3000mm

50X9X4000mm


30mm-20mm

10mm-9mm

5mm-1mm


500mm-10mm


3000mm-4000mm

通例

50X9X3000/4000

50X7X3000/4000

25X5X3000/4000

硬度

25A~95A

上一篇:印丝
下一篇:印丝
2138acom太阳集团官网导航